OPRAVA OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ MRAMOTICE_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ MRAMOTICE_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000006
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/II/6/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2022 06:40:23
Lhůta pro podání nabídek
15.03.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o opravu zbylé části plotu a to: demontáž stávajícího plotu, nové sloupky s pletivem včetně podhrabových desek a následná úprava terénu. Prohlídku na místě samém lze dohodnout s panem Motlem - tel: 731127780
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
169 400.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18491/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 20.38 KB 09.03.2022 06:40:23
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.43 KB 09.03.2022 06:40:23
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.45 KB 09.03.2022 06:40:23
harmonogram prací závazný harmonogram postupu prací 11.49 KB 09.03.2022 06:40:23
Položkový rozpočet položkový rozpočet 7.82 KB 09.03.2022 06:40:23
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.33 KB 09.03.2022 06:40:23
výzva výzva k podání nabídky 298.13 KB 09.03.2022 06:40:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data