ZŠ A MŠ JUDr. JOSEFA MAREŠE_OPRAVA PLOTU
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ A MŠ JUDr. JOSEFA MAREŠE_OPRAVA PLOTU
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000010
Evidenční číslo VZ
VZMR/ZSMAR/I/1/2022
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2022 09:10:21
Lhůta pro podání nabídek
21.03.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o opravu plotu a to: demontáž stávajícího plotu, nové sloupky s pletivem včetně podhrabových desek a brána a branka. prohlídku na místě samém je možné dohodnout s panem Motlem - tel:731127780
Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
92 590.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18756/summary
Kontaktní údaje
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola Znojmo, Klášterní 2, Příspěvková organizace

Mgr Eva Hubatková
reditel@evokace.cz
+420 739 289 038
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 20.49 KB 14.03.2022 09:10:21
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.73 KB 14.03.2022 09:10:21
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.43 KB 14.03.2022 09:10:21
harmonogram prací harmonogram prací 11.49 KB 14.03.2022 09:10:21
Položkový rozpočet Položkový rozpočet 7.40 KB 14.03.2022 09:10:21
smlouva o dílo smlouva o dílo 29.89 KB 14.03.2022 09:10:21
výzva výzva k podání nabídky 517.55 KB 14.03.2022 09:10:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data