MŠ JÁNSKÉHO_OPRAVA CHODNÍKŮ V AREÁLU ZAHRADY
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
MŠ JÁNSKÉHO_OPRAVA CHODNÍKŮ V AREÁLU ZAHRADY
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000011
Evidenční číslo VZ
VZMR/MSJAN/II/1/2022
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2022 12:26:33
Lhůta pro podání nabídek
21.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o opravu chodníků v areálu zahrady Mš Jánského. Prohlídku na místě samém je možné dohodnout s panem Motlem - tel: 731127780

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
205 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18762/summary
Kontaktní údaje
MŠ Pražská, Znojmo, příspěvková organizace
Pražská 80
669 02 Znojmo
Česká republika

Bc. Milena Zachová
ms.zn.prazska@seznam.cz
+420 739 391 846
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 20.42 KB 14.03.2022 12:26:33
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.84 KB 14.03.2022 12:26:33
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.43 KB 14.03.2022 12:26:33
harmonogram prací harmonogram prací 11.49 KB 14.03.2022 12:26:33
fotodokumentace fotodokumentace 5.08 MB 14.03.2022 12:26:33
fotodokumentace fotodokumentace 5.33 MB 14.03.2022 12:26:33
Položkový rozpočet popložkový rozpočet 256.50 KB 14.03.2022 12:26:33
smlouva o dílo smlouva o dílo 29.65 KB 14.03.2022 12:26:33
výzva výzva k podání nabídky 689.33 KB 14.03.2022 12:26:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data