Výstavba bezbariérového výtahu + vstup do objektu Kasárenská 4, Hodonín
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
Výstavba bezbariérového výtahu + vstup do objektu Kasárenská 4, Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000021
Evidenční číslo VZ
SD/2022/0077/150
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.04.2022 11:30:07
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v oceněného soupisu prací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne 2 913 204,22 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 2 913 204,22 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Termín ukončení plnění dne 13.12.2022. - bez DPH
- s DPH
3 104 620,22 bez DPH
- s DPH