Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000010
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.04.2022 13:54:14
Lhůta pro podání nabídek
25.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek ručním zpracováním. Kvalita asfaltové směsi a výrobní postupy pro výrobu asfaltové směsi musí splňovat normu ČSN EN 13108-1 a normu ČSN 73 6121, druh asfaltového pojiva pro směsi ACO 8 je stanoven na 70/100, resp. 50/70. Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajištuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky
v jeho režii. Podrobně jsou podmínky dodávek specifikovány v zadávacích podmínkách a jejich přílohách.

Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ, podle jednotlivých oblastí, pro které má být asfaltová směs dodávána. Účastníci výběrového řízení jsou oprávněni podat nabídku na všechny nebo jen některé části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Při výběru dodavatele pro jednotlivé části bude zadavatel postupovat odděleně podle kritérií hodnocení uvedených pro jednotlivé části. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření samostatné kupní smlouvy na každou část veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 990 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20828/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a základní zadávací podmínky 308.39 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 1 Vzor titulního listu nabídky 24.53 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 2.1 Závazný text návrhu kupní smlouvy pro oblast Sosnová 45.12 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 2.2 Závazný text návrhu kupní smlouvy pro oblast Nová Ves 44.98 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 2.3 Závazný text návrhu kupní smlouvy pro oblast Liberec 45.17 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 3 Vzor ČP o splnění základní a profesní způsobilosti 24.67 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 4 Vzor seznamu poddodavatelského plnění 21.71 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 5 Soupis dodávek k ocenění 18.98 KB 14.04.2022 13:54:14
Příloha č. 6 Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 124.79 KB 14.04.2022 13:54:14
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 226.72 KB 20.04.2022 13:33:22


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 226.72 KB 20.04.2022 13:34:18


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele pro část 1 veřejné zakázky, oblast Sosnová Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele pro část 1 veřejné zakázky, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová 116.41 KB 26.04.2022 16:33:12
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele pro část 2 veřejné zakázky, oblast Nová Ves nad Nisou Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele pro část 2 veřejné zakázky, Dodávky asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou 117.27 KB 26.04.2022 16:34:28
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele pro část 3 veřejné zakázky, oblast Liberec Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele pro část 3 veřejné zakázky, Dodávky asfaltové směsi pro oblast Liberec 113.93 KB 26.04.2022 16:35:20


1. část - Část 1 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová

Název časti
Část 1 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
02.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432 Zařazen Česká republika Ne 333 300,00 bez DPH
- s DPH
SaM Silnice a mosty a.s. 25018094 Zařazen Česká republika Ne 343 350,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 153.16 KB 09.05.2022 10:55:14


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 4.79 MB 16.05.2022 11:58:25


2. část - Část 2 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou

Název časti
Část 2 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
02.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Strabag Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 768 750,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Strabag Asfalt s.r.o. 25186183

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 153.16 KB 09.05.2022 11:04:50


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 3.22 MB 16.05.2022 11:59:23


3. část - Část 3 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec

Název časti
Část 3 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
02.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 Zařazen Česká republika Ne 309 060,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 153.16 KB 09.05.2022 11:07:31


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 3.21 MB 16.05.2022 12:00:08