REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOTELNY VČETNĚ ROZVODŮ A TOPNÝCH TĚLES DLE PD V OBJEKTU MŠ SVATOPLUKA ČECHA 15 ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOTELNY VČETNĚ ROZVODŮ A TOPNÝCH TĚLES DLE PD V OBJEKTU MŠ SVATOPLUKA ČECHA 15 ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000019
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/10/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.04.2022 13:10:24
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o kompletní výměnu topných těles včetně rozvodů a nové kotelny včetně technologie a MAR. Práce musí probíhat v etapách pravá strana školky 14 dní a levá strana školky dalších 14 dní, aby nebyl přerušen provoz. Prohlídku na místě samém je možné dohodnout před s panem Motlem - tel: 731127780

Termín realizace od 1.7.2022 do 29.7.2022

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 364 642.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22022/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky výzva k podání nabídky 279.31 KB 26.04.2022 13:10:24


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 8.81 MB 31.05.2022 14:24:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data