SPRÁVA LESNÍCH POZEMKŮ MĚSTA HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SPRÁVA LESNÍCH POZEMKŮ MĚSTA HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000024
Evidenční číslo VZ
Z2022-016665
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.05.2022 15:37:18
Lhůta pro podání nabídek
08.06.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění lesnických prací na lesních pozemcích města Hodonín (péče o stávající lesní porost, výsadba lesa, pěstební opatření).

Předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s Rámcovou dohodou a Smluvním ceníkem pěstebních prací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

Popis a rozsah veřejné zakázky je podrobně specifikován:
• Obchodními podmínkami – návrhem Rámcové dohody (Příloha č. 1 ZD).
• Smluvním ceníkem pěstebních prací (Příloha č. 2 ZD).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22388/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_SPRÁVA LESNÍCH POZEMKŮ MĚSTA HODONÍN 545.65 KB 02.05.2022 15:37:18
Příloha č. 1_RÁMCOVÁ DOHODA 74.61 KB 02.05.2022 15:37:18
Příloha č. 2_SMLUVNÍ CENÍK PĚSTEBNÍCH PRACÍ 44.00 KB 02.05.2022 15:37:18
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 26.26 KB 02.05.2022 15:37:18
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 02.05.2022 15:37:18


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_SPRÁVA LESNÍCH POZEMKŮ MĚSTA HODONÍN 205.12 KB 08.07.2022 09:54:35
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_SPRÁVA LESNÍCH POZEMKŮ MĚSTA HODONÍN 195.43 KB 08.07.2022 09:54:46
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_SPRÁVA LESNÍCH POZEMKŮ MĚSTA HODONÍN_@ 185.96 KB 08.07.2022 09:54:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630 Zařazen 96 132,50 bez DPH 116 320,32 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630