VO Hradiště
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
VO Hradiště
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000021
Evidenční číslo VZ
VZ2022-033-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.05.2022 08:31:54
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) ve Znojmě v příměstské části Hradiště. Nové VO bude provedeno trubkovými sadovými stožáry, na kterých budou osazena LED svítidla. Tyto stožáry budou napojeny kabelovým vedením VO ze stávajících kabelových rozvodů. Rekonstrukce VO byla vyvolána rekonstrukcí venkovního vedení NN firmy EG.D, a.s., které bude ob-noveno kabelovým vedením uloženým do země. Stávající zařízení VO na společných podpěrných bodech bude touto rekonstrukcí do-tčeno a demontováno. Obě akce budou probíhat ve vzájemné koordinaci, uložení sítí se předpokládá ve společném výkopu.
Autorem zpracované projektové dokumentace je Ing. Oldřich Diviš, Únanov.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 983 828.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23098/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.71 KB 12.05.2022 08:31:54
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 12.05.2022 08:31:54
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 59.80 KB 12.05.2022 08:31:54
Př.4_Dokumentace 44.83 MB 12.05.2022 08:31:54
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 12.05.2022 08:31:54
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 12.05.2022 08:31:54
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 12.05.2022 08:31:54
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 450.31 KB 12.05.2022 08:31:54
Aktualizace - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 450.03 KB 12.05.2022 11:32:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD_č.1 366.34 KB 17.05.2022 14:18:39
Vysvětlení ZD č.1 vč. příloh 1.16 MB 17.05.2022 14:27:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD 1.26 MB 16.06.2022 16:00:40
Dodatek č. 1 460.56 KB 09.12.2022 13:21:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Elektromontáže Švéda s.r.o. 26918731 Zařazen Česká republika Ne 1 917 459,05 bez DPH
2 320 125,45 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Elektromontáže Švéda s.r.o. 26918731 2022 1 917 459,05 bez DPH
2 320 125,45 s DPH
1 592 826,11 bez DPH
1 927 319,59 s DPH