Hřiště v areálu MŠ Jánského
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Hřiště v areálu MŠ Jánského
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000024
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-038-PLA-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.05.2022 16:45:23
Lhůta pro podání nabídek
03.06.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Prašný povrch ze štěrkodrti stávajícího hřiště na zahradě MŠ bude nahrazen pryžovým se zhutněnými podkladními vrstvami. Dešťové vody z nové plochy budou odvedeny drenáží do vsakovací jámy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
308 273.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24142/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva 30.39 KB 25.05.2022 16:45:23
příloha č. 1 Krycí list 43.00 KB 25.05.2022 16:45:23
Příloha č. 2 Čestné prohlášení účastníka 111.00 KB 25.05.2022 16:45:23
Příloha č. 3 Smlouva o dílo 119.00 KB 25.05.2022 16:45:23
Příloha č. 4 návod Josephine 949.02 KB 25.05.2022 16:45:23
Příloha č. 5 Technické nároky Josephine 364.02 KB 25.05.2022 16:45:23
Příloha č. 6 zadání 561.15 KB 25.05.2022 16:45:23
Příloha č. 7 Etický kodex 577.59 KB 25.05.2022 16:45:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data