Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Nová Ves nad Nisou
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Nová Ves nad Nisou
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000015
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.05.2022 22:20:01
Lhůta pro podání nabídek
30.05.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojovým zpracováním, druh asfaltového pojiva pro směs ACO 11+ je stanoven na 70/100, resp. 50/70.
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele, nakládku směsi do vozidel zajistí dodavatel. Předmětem veřejné zakázky není doprava asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Dopravu směsi do místa pokládky si zajišťuje zadavatel vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24156/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 307.21 KB 25.05.2022 22:20:01
Smlouva o dodávkách směsi ACO 11+_Nová Ves n. N. 45.86 KB 25.05.2022 22:20:01
Vzor titulního listu nabídky 23.85 KB 25.05.2022 22:20:01
Vzor profesní způsobilosti 24.72 KB 25.05.2022 22:20:01
Vzor seznamu poddodavatelského plnění 21.56 KB 25.05.2022 22:20:01
Soupis dodávek k ocenění 12.53 KB 25.05.2022 22:20:01
Požadavky na el. komunikaci 53.61 KB 25.05.2022 22:20:01


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dodávkách ACO11+_Nová Ves n. N. 208.77 KB 06.06.2022 10:35:32
Rozhodnutí o výběru dodavatele 126.99 KB 06.06.2022 10:44:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data