Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2022-020649
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.05.2022 11:24:46
Lhůta pro podání nabídek
30.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 (případně od data uzavření smlouvy, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2024. Zadavatel předpokládá, že objem předmětného kalu může za uvedené období činit až cca 30 000 tun. Zadavatel upozorňuje účastníka na to, že výše uvedené množství je pouze orientační a zadavatel může požadovat v průběhu výše uvedeného období odběr a zpracování jak většího, tak podstatně menšího množství kalu, a to s ohledem na provozní potřeby zadavatele
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
38 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24045/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.07.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 803.17 KB 30.05.2022 11:24:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 336.18 KB 09.06.2022 15:23:33


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 186.70 KB 03.08.2022 08:48:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data