STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SNĚHOVÉ JÁMY NA ZS DVOŘÁKOVA 16
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SNĚHOVÉ JÁMY NA ZS DVOŘÁKOVA 16
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000025
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/16/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.05.2022 15:05:00
Lhůta pro podání nabídek
07.06.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se odbourání stávajícího betonu - demontáže poklopu. Prohloubení jámy pro sníh o 2m při zachování stávajících půdorysných rozměrů včetně nové betonáže stěn a dna. Nová zámečnická konstrukce rošt a ocelová přepážka. Bližší informace a prohlídku na místě samém je možné dohodnout předem s p. Motlem - tel: 731127780

Termín realizace od 15.6.2022 do 15.7.2022

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
379 603.35 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24429/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky výzva k podání nabídky 1.03 MB 31.05.2022 07:50:40
Verze 1 výzva k podání nabídky 1.14 MB 30.05.2022 15:05:50


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo podepsaná SOD 6.28 MB 11.07.2022 10:28:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data