Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000018
Evidenční číslo VZ
Z22035
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.06.2022 08:11:21
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojovým zpracováním, druh asfaltového pojiva pro směs ACO 11+ je stanoven na 70/100, resp. 50/70.
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele, nakládku směsi do vozidel zajistí dodavatel. Předmětem veřejné zakázky není doprava asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Dopravu směsi do místa pokládky si zajišťuje zadavatel vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25237/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky a výzva k podání nabídek 309.24 KB 09.06.2022 08:11:21
Smlouva o dodávkách ACO11+_Liberec 46.08 KB 09.06.2022 08:11:21
Soupis dodávek k ocenění_Liberec 12.50 KB 09.06.2022 08:11:21
Vzor titulního listu nabídky 23.88 KB 09.06.2022 08:11:21
Vzor profesní způsobilosti 24.84 KB 09.06.2022 08:11:21
Vzor seznamu poddodavatelského plnění 21.66 KB 09.06.2022 08:11:21
Požadavky na el. komunikaci 53.61 KB 09.06.2022 08:11:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data