,,Dodávky software"
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
,,Dodávky software"
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000051
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.06.2022 14:41:47
Lhůta pro podání nabídek
27.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci poskytnutí dodávek software včetně dopravy do místa plnění. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2024 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětného poptávkového řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25887/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
30.08.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 747.64 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.58 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 52.81 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.04 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.72 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných zakázek 20.51 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.35 KB 14.06.2022 14:41:47
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.86 KB 14.06.2022 14:41:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data