Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2022-022796
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2022 10:11:36
Lhůta pro podání nabídek
29.07.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky – kódy CPV:
Síran železitý 24313122-2
Síran hlinitý 24313123-9
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25616/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 608.82 KB 15.06.2022 10:11:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data