Návrh, realizace, údržba a rozvoj strukturovaných kabeláží
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Návrh, realizace, údržba a rozvoj strukturovaných kabeláží
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000053
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.06.2022 12:56:15
Lhůta pro podání nabídek
30.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci poskytnutí služeb spočívající v návrhu, realizaci, rozvoji a údržbě strukturovaných kabeláží. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2025 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětné veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále také jen Rámcová smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/26117/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 745.73 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.45 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 39.77 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 50.66 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.61 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných zakázek 40.25 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.07 KB 16.06.2022 12:56:15
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.66 KB 16.06.2022 12:56:15


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv - CEPENA, a.s. 61.05 KB 20.10.2022 09:30:41
Registr smluv - ORZO SECURITY, spol. s r.o. 62.78 KB 20.10.2022 09:31:56
Registr smluv - OVANET a.s. 62.47 KB 20.10.2022 09:45:28
Registr smluv - MASTER IT Technologies, a.s. 61.34 KB 20.10.2022 09:46:37
Registr smluv - modifikace - K-net Technical International Group, s.r.o. 61.42 KB 20.10.2022 09:49:11


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ORZO SECURITY, spol. s r. o. 60321601 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
CEPENA, a.s. 27822401 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MASTER IT Technologies a.s. 27851931 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
OVANET a.s. 25857568 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
K-net Technical International Group, s.r.o. 47916745 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ORZO SECURITY, spol. s r. o. 60321601
CEPENA, a.s. 27822401
MASTER IT Technologies a.s. 27851931
OVANET a.s. 25857568
K-net Technical International Group, s.r.o. 47916745