Zpracování PD Rekonstrukce přízemí Kernekerova domu a zřízení pěšího průchodu přes Dolní Českou do Dolního parku
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování PD Rekonstrukce přízemí Kernekerova domu a zřízení pěšího průchodu přes Dolní Českou do Dolního parku
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000042
Evidenční číslo VZ
VZ 2022-054-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.07.2022 07:15:17
Lhůta pro podání nabídek
31.08.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zpracování PD Opravy přízemí Kernekerova domu na Masarykově nám. č. p. 328 a zřízení pěšího průchodu přes objekt Dolní Česká č. p. 352 do Dolního parku. Jako podklad zadavatel předkládá fotografie dotčených prostor vč. popisů.

Projekt bude zhotoven ve 2 stupních:
1) Studie pro potřeby projednání s dotčenými orgány a příslušnými odbory zadavatele.
2) Projekt pro povolení a realizaci stavby.

Součástí projekčních prací je i zajištění geodetického zaměření výškopisu a polohopisu pro potřeby zhotovení projektové dokumentace. Dále projednání studie se zadavatelem a dotčenými orgány.

Projekt bude zahrnovat:
- rekonstrukci severní nebytové jednotky (bývalé masny) Kernekerova domu na Masarykově nám. č. p. 328 pro budoucího nájemce; ideálně pro potřeby společnosti ZnojmoRegion, Informačního centra apod.,
- rekonstrukci všech výkladců Kernekerova domu do úhledné podoby, aby odpovídaly požadavkům státní památkové péče,
- veřejný pěší průchod z domu č. p. 328 (Masarykovo náměstí) přes dvorní uličku mezi zadními křídly domu a branku na konci dvora směrem na ulici Dolní Českou,
- veřejný pěší průchod skrze dům č. 352/13 Dolní Česká, přes jeho dvůr až k parkánové hradbě a k dřevěnému schodiště; schodiště přivede návštěvníka na dno hradebního příkopu v místech za tělocvičnou GPOA, nedaleko od Střelniční věže,
- navigace pro průchozí návštěvníky.

Studie bude odevzdána do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro povolení a realizaci stavby do 3 měsíců od projednání s dotčenými orgány.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
850 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28075/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 40.68 MB 12.07.2022 07:15:17
Výzva k podání nabídky - změna 201.00 KB 12.07.2022 07:15:17


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 122.58 KB 12.07.2022 07:15:17
Dodatečné informace č. 2 100.57 KB 14.07.2022 13:11:23
Dodatečné informace č. 3 Dodatečné informace č. 3 3.16 MB 15.08.2022 06:57:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 377.18 KB 24.10.2022 09:51:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Atelier Kopecký s.r.o. 06034632 Zařazen Česká republika Ne 682 000,00 bez DPH
825 220,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Atelier Kopecký s.r.o. 06034632 2022 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH