Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Znojma a příspěvkových organizací
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Znojma a příspěvkových organizací
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000041
Evidenční číslo VZ
Z2022-025938
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.07.2022 09:07:20
Lhůta pro podání nabídek
28.07.2022 23:59:59
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací.
S vybraným účastníkem zadávacího řízení bude uzavřen odpovídající počet pojistných smluv na dobu jednoho roku (od 1.11.2023 do 31.10.2024), pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 530 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28072/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.11 MB 07.07.2022 09:07:20


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva Písemná zpráva 106.29 KB 08.09.2022 08:36:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 Zařazen Česká republika Ano 2 286 080,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617