Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000036
Evidenční číslo VZ
SD/2022/0176/150
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.07.2022 08:21:30
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Kapesní park“ je revitalizací veřejné plochy, zahrnující rekonstrukci části původních pěších komunikací, rozšířených o nové zpevněné plochy, o celkovou úpravu vegetačních ploch a doplnění prvků mobiliáře. V rámci projektu je navržen kapesní park, který je tvořen chodníky, zpevněnými plochami, mobiliářem, sochou Sv. Vendelína a zelení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne 1 949 998,89 bez DPH
2 359 498,66 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 1 949 998,89 bez DPH
2 359 498,66 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Ukončení plnění 03.11.2022. - bez DPH
- s DPH
2 052 018,18 bez DPH
2 482 942,00 s DPH