Postoupení souboru pohledávek
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Postoupení souboru pohledávek
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000058
Evidenční číslo VZ
NR-01-22-VOS-Ja
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.07.2022 14:37:53
Lhůta pro podání nabídek
01.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné obchodní soutěže je záměr Dopravního podniku Ostrava a.s. odprodat v měsíci září 2022 nepromlčené pohledávky mající původ v jízdě bez platného jízdního dokladu v množství a dle specifikace předmětu plnění uvedeného v návrhu Smlouvy o postoupení souboru pohledávek.
Druh zadávacího řízení
Veřejná obchodní soutěž
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Veřejná obchodní soutěž
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28787/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
10.08.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k účasti ve veřejné obchodní soutěži 848.73 KB 19.07.2022 14:37:53
Příloha č. 1 Výzvy_Návrh Smlouvy o post. pohl 132.50 KB 19.07.2022 14:37:53
Příloha č. 2 Výzvy _Vzor oznámení o postoupení_legenda 38.50 KB 19.07.2022 14:37:53
Příloha č. 3 Výzvy_Vzor oznámení o postoupení_návrh textu 115.10 KB 19.07.2022 14:37:53
Příloha č. 4 Výzvy_Soupis postupovaných pohledávek 112.01 KB 19.07.2022 14:37:53
Příloha č. 5 Výzvy_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.91 KB 19.07.2022 14:37:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data