Dodávka praného kameniva 2/5
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka praného kameniva 2/5
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000021
Evidenční číslo VZ
Z2022-028310
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.07.2022 11:49:48
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka praného (těženého a drceného) kameniva frakce 2/5 pro údržbu a opravy silnic odpovídajících příslušným technickým normám pro kamenivo o celkovém objemu 110 tun, a dále doprava tohoto kameniva do jednotlivých míst učených Zadavatelem v zadávací dokumentaci: 60 tun do cestmistrovství Hrabačov a 50 tun do cestmistrovství Liberec.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
91 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28791/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká
Telefon: 545423450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Závazný návrh smlouvy 69.55 KB 22.07.2022 11:49:48
Cenová nabídka a specifikace 23.68 KB 22.07.2022 11:49:48
Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.92 KB 22.07.2022 11:49:48
Zadávací dokumentace 166.50 KB 22.07.2022 11:49:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 122.21 KB 26.09.2022 13:40:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.24 MB 26.09.2022 13:41:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
DS Logistic s.r.o. 26006928 Zařazen Česká republika Ne 95 700,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DS Logistic s.r.o. 26006928