REPASE A NÁTĚR VCHODOVÝCH VRAT A VÝKLADCŮ DLE ROZPISU
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
REPASE A NÁTĚR VCHODOVÝCH VRAT A VÝKLADCŮ DLE ROZPISU
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000036
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/15/202
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.07.2022 15:12:37
Lhůta pro podání nabídek
27.07.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o nátěr výkladce domu Obroková 9, nátěr výkladce domu Masarykovo náměstí 8, repase a nátěr vchodových vrat domu Obroková 8, repase a nátěr vchodových vrat domu Horní náměstí 4 a repase a nátěr vchodových dveří do nebytového prostoru užívaného organizací ZnojmoRegion domu Obroková 10, které budou zároveň barevně sladěny s výkladci a vitrínami vstupu do informačního centra a kavárny a tyto výkladce včetně vitrín budou rovněž natřeny a opatřeny okopovým plechem z důvodu značného poškození bočních stěn ve vstupu. Práce budou prováděny v souladu se závazným stanoviskem, které je součástí dokumentace.
Termín realizace od 12.09.2022 do 31.10.2022.

Prohlídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Dokulilovou - tel: 733648194

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
450 100.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28842/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.08.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky výzva k podání nabídky 279.07 KB 21.07.2022 13:15:01


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 6.63 MB 22.08.2022 11:00:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data