Odběr pohonných hmot – středisko Semily
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odběr pohonných hmot – středisko Semily
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000025
Evidenční číslo VZ
Z2022-029890
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.07.2022 19:04:09
Lhůta pro podání nabídek
26.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska (oběma směry, tj. jak ze střediska k provozovně, tak od provozovny ke středisku), a to bezhotovostně pomocí odběrových karet poskytnutých vybraným dodavatelem. Pro výpočet délky trasy a jízdy bude využito stránek http://www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa. Plánovaná trasa musí být objektivně průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Předpokládaný objem motorové nafty je 120 000 litrů a u Natural 95 je 30 000 litrů s předpokladem trvání 12 měsíců. Počet odběrových karet: 19
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29088/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545 423 450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.09.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 159.93 KB 29.07.2022 19:04:09
Příloha 2 ZD - Závazný návrh smlouvy 197.00 KB 29.07.2022 19:04:09
Příloha 3 ZD - Tabulka dodávek k ocenění 11.90 KB 29.07.2022 19:04:09
Příloha 5 ZD - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.92 KB 29.07.2022 19:04:09


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 122.21 KB 26.09.2022 10:27:22


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení ZŘ 143.90 KB 08.09.2022 14:15:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data