Revitalizace areálu Sosnová
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace areálu Sosnová
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000024
Evidenční číslo VZ
CC/ZPŘ/SLK4/22
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.07.2022 17:54:14
Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávacích podmínkách a jejich přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
18 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29180/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a základní zadávací podmínky 347.12 KB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 1 Vzor titulního listu nabídky 25.39 KB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 2 Závazný text návrhu smlouvy o dílo 76.97 KB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 3 Vzor formulářů k prokázání kritérií TK 26.86 KB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 4 Vzor seznamu významných poddodavatelů 21.95 KB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 74.37 MB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 6 Položkový rozpočet 492.33 KB 28.07.2022 17:54:14
Příloha č. 7 Zkrácený návod účastníka_JOSEPHINE 2.33 MB 28.07.2022 17:54:14


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 995.32 KB 13.09.2022 14:08:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 138.70 KB 14.10.2022 14:20:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 10.40 MB 14.10.2022 14:21:26


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 179.59 KB 29.07.2022 16:06:32
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 183.41 KB 05.08.2022 12:23:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 184.51 KB 10.08.2022 12:12:36
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 200.76 KB 17.08.2022 10:11:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BREX, spol. s r.o. 40232549 Zařazen Česká republika Ne 25 279 385,69 bez DPH
- s DPH
STAV-AGENCY s.r.o. 25482505 Zařazen Česká republika Ne 16 480 693,96 bez DPH
- s DPH
STAMO spol. s r.o. 22641659 Zařazen Česká republika Ne 19 198 715,10 bez DPH
- s DPH
CL-EVANS s.r.o. 26768607 Zařazen Česká republika Ne 22 991 767,87 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAV-AGENCY s.r.o. 25482505