REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTU RADNICE V HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTU RADNICE V HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000037
Evidenční číslo VZ
150/ID391/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.08.2022 14:17:46
Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava věže vč. zpětné instalace stávajícího vánočního osvětlení a rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektu radnice v Hodoníně.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
07.09.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTU RADNICE 83.75 KB 03.08.2022 14:17:46
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 38.99 MB 03.08.2022 14:17:46
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 92.87 KB 03.08.2022 14:17:46
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 202.50 KB 03.08.2022 14:17:46
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 31.60 KB 03.08.2022 14:17:46
Příloha č. 5_ČASOVÝ HARMONOGRAM 91.70 KB 03.08.2022 14:17:46
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 4 SoD 62.73 KB 03.08.2022 14:17:46


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZ_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTU RADNICE 178.48 KB 07.09.2022 16:43:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data