Dodání mostního zábradlí na akci 27247-3 Machnín, Rynoltická ulice
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání mostního zábradlí na akci 27247-3 Machnín, Rynoltická ulice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000026
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2022 21:57:50
Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy o dílo, na základě které dojde k dodání a montáži certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací s protikorozní ochranou pro potřeby Zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29801/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky a výzva k podání nabídek 297.57 KB 10.08.2022 21:57:50
Návrh smlouvy o dílo 59.45 KB 10.08.2022 21:57:50
Položkový rozpočet 1.69 MB 10.08.2022 21:57:50


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele 128.40 KB 22.08.2022 10:06:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data