Pronájem manipulátorů
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pronájem manipulátorů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000027
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.08.2022 21:48:10
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je pronájem 7 ks manipulátorů (dále jen „Stroje“). Bližší specifikací technických požadavků na Stroje je součásti přílohy č. 1 závazného návrhu Smlouvy – Technická specifikace a požadavky. Závazný návrh Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování servisních služeb po dobu pronájmu, zaškolení obsluhy při uvedení Strojů do provozu (zaškolení 2 osob pro každý stroj), předání příslušenství ke Strojům (např. návodu v českém jazyce) a v případě nefunkčnosti Stroje dodání stroje náhradního. Zadavatel uvádí, že předpokládaný proběh motohodin se pohybuje do 1000 motohodin za celé období jednotlivého Stroje. Zadavatel s opatrností upozorňuje, že cena za plnění je paušální bez vlivu na průběh motohodin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 239 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30003/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL &PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 157.34 KB 15.08.2022 21:48:10
Závazný návrh smlouvy 67.54 KB 15.08.2022 21:48:10
Příloha 5 ZD - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.92 KB 15.08.2022 21:48:10
Příloha 1 smlouvy - Technická specifikace 10.96 KB 15.08.2022 21:48:10
Příloha 2 smlouvy- Soupis k ocenění 12.01 KB 15.08.2022 21:48:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.25 MB 11.11.2022 13:44:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BOELS Česká republika s.r.o. 27453332 Zařazen Česká republika Ne 1 239 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BOELS Česká republika s.r.o. 27453332