Obnovení průjezdu do ul. Křížovnická, Hradiště - PD
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Obnovení průjezdu do ul. Křížovnická, Hradiště - PD
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000054
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-065-SVO-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2022 10:26:43
Lhůta pro podání nabídek
31.08.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zachovalá západní vstupní brána neumožňuje průjezd hasičskému záchrannému sboru na ulici Křížovnická a znemožňuje jejich zásah v případě požáru. Návrhem řešení je vybudovat cestu přes areál probošství kolem Muzea Velké Moravy a obnovit tím zazděný průjezd přímo za vstupní bránou s vjezdem do ulice Křížovnická. Geodetické podklady pro PD dodá objednatel.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
90 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30045/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Krycí list nabídky 43.00 KB 26.08.2022 10:26:43
Čestné prohlášeni o splnění zakladní způsobilosti 31.50 KB 26.08.2022 10:26:43
Návrh smlouvy 95.00 KB 26.08.2022 10:26:43
JOSEPHINE návod účastníka 949.02 KB 26.08.2022 10:26:43
JOSEPHINE Technické nároky 364.02 KB 26.08.2022 10:26:43
Situace 790.34 KB 26.08.2022 10:26:43
Etický kodex 577.59 KB 26.08.2022 10:26:43
Výzva 30.12 KB 26.08.2022 10:43:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data