Přípojka vodovodu DPS ul. Vančurova
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Přípojka vodovodu DPS ul. Vančurova
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000058
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-073-SVO-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.09.2022 11:30:31
Lhůta pro podání nabídek
09.09.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je provedení nové přípojky vodovodu pro dům s pečovatelskou službou dle vytvořené projektové dokumentace. Nová přípojka nahradí stávající přípojku vedenou po soukromých pozemcích. Vodovod bude napojen do vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 3008/1, k. ú. Znojmo – město a bude napojen na vnitřní vodovod domu s pečovatelskou službou.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
265 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30769/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 425.12 KB 01.09.2022 11:30:31
Krycí list nabídky 43.00 KB 01.09.2022 11:30:31
Čestné prohlášeni o splnění zakladní způsobilosti 31.50 KB 01.09.2022 11:30:31
Návrh smlouvy 145.00 KB 01.09.2022 11:30:31
JOSEPHINE návod účastníka 949.02 KB 01.09.2022 11:30:31
JOSEPHINE Technické nároky 364.02 KB 01.09.2022 11:30:31
Zadání 8.62 MB 01.09.2022 11:30:31
Etický kodex 577.59 KB 01.09.2022 11:30:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data