Oprava Tatry T 815
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava Tatry T 815
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000030
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.09.2022 14:43:59
Lhůta pro podání nabídek
21.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Provedení veškerých oprav nutných k uvedení kabiny a motoru včetně jejich příslušenství do plně funkčního stavu (dle dále specifikovaného rozsahu), a to včetně pořízení náhradních dílů nutných k provedení uvedených oprav. Předmětem plnění je dále i kontrola a případná oprava či údržba převodové skříně a kontrola předního nárazníku. Aktuální stav kabiny, motoru a dalších částí vozidla s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v Technické specifikaci opravy a ocenění, která tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31357/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 158.15 KB 13.09.2022 14:43:59
Smlouva o dílo 78.83 KB 13.09.2022 14:43:59
Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace 3.24 MB 13.09.2022 14:43:59
Příloha 5 ZD - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.92 KB 13.09.2022 14:43:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data