Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000032
Evidenční číslo VZ
Z22044
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2022 14:59:09
Lhůta pro podání nabídek
11.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy o dílo, na základě které dojde k dodání a montáži certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací s protikorozní ochranou pro potřeby Zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
520 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32246/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
25.01.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 59.50 KB 30.09.2022 14:59:09
Zadávací podmínky a výzva k podání nabídek 154.79 KB 30.09.2022 14:59:09
Položkový rozpočet 11.89 KB 30.09.2022 14:59:09


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zrušení zadávacího řízení 248.68 KB 25.01.2023 13:19:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data