Parkovací místa ve vnitrobloku objektu Horní Česká 6
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Parkovací místa ve vnitrobloku objektu Horní Česká 6
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000063
Evidenční číslo VZ
VZ 2022-080-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.10.2022 12:51:11
Lhůta pro podání nabídek
21.10.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zhotovení stavebních prací s názvem "Parkovací místa ve vnitrobloku objektu Horní Česká 6“ v rozsahu dle výkazu výměr a projektové dokumentace zpracované Ing. Leošem Kučeříkem, Kučeřík PROJEKT s.r.o., 671 64 Božice 441 a Ing. Jaroslavem Kosíkem, Projekční kancelář elektro, Veselá 15, 669 02 Znojmo.
Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z této výzvy, SoD, z vyjádření dotčených orgánů.

Součástí plnění je dále případné zajištění zvláštního užívání komunikací. Žádosti budou podány jménem objednatele a zhotovitel nebude hradit poplatky, součástí ceny budou pouze náklady za tyto práce a služby.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 294 140.30 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32688/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.01.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 5.25 MB 10.10.2022 12:51:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 818.08 KB 20.01.2023 09:49:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 29366186 Zařazen Česká republika Ne 1 051 157,00 bez DPH
1 271 899,97 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 29366186 2023 1 051 157,00 bez DPH
1 271 899,97 s DPH
- bez DPH
- s DPH