Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
S-SLE/34521/22
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.10.2022 09:26:11
Lhůta pro podání nabídek
21.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1 zákona na opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
75 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32873/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na kategorie
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Žádost o účast 21.02 KB 20.10.2022 09:26:12
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 16.91 KB 20.10.2022 09:26:12
Příloha č. 3 Seznam poskytnutých stavebních prací 51.50 KB 20.10.2022 09:26:12
Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci 93.80 KB 20.10.2022 09:26:12
Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo 119.24 KB 20.10.2022 09:26:12
Příloha č. 6 Požadavky na elektronickou komunikaci 146.32 KB 20.10.2022 09:26:12
Zadávací dokumentace 431.87 KB 20.10.2022 09:26:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Bohumínská stavební, s.r.o. 29392918 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Hydor s.r.o. 25818457 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MIJO – STAV stavby s.r.o. 27833551 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PAPAYA stavební s.r.o. 08502714 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Ladislav Tobola 73199958 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Bohumínská stavební, s.r.o. 29392918
Hydor s.r.o. 25818457
KP REVITAL s.r.o. 02632195
MIJO – STAV stavby s.r.o. 27833551
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403
PAPAYA stavební s.r.o. 08502714
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199
Ladislav Tobola 73199958
MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148