Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000015
Evidenční číslo VZ
Z2022-041981
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.10.2022 14:01:30
Lhůta pro podání nabídek
23.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky léčivých přípravkůe. Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne dodavatel pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit dílčí veřejnou zakázku DNS na více částí a stanovit pravidla pro podání nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky a způsobu jejich hodnocení.
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
380 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32483/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na kategorie
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 313.34 KB 20.10.2022 14:01:30
Příloha č.1 - Titulní list žádosti 48.50 KB 20.10.2022 14:01:30
Příloha č.2 - Požadavky na elektronickou komunikaci 46.01 KB 20.10.2022 14:01:30


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 260.94 KB 10.02.2023 12:37:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Amgen s.r.o. 27117804 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PHARMOS, a.s. 19010290 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Bracco Imaging Czech s.r.o. 24119393 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Olikla s.r.o. 28177738 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 25099019 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Fresenius Kabi s.r.o. 25135228 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 60469803 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ViaPharma s.r.o. 14888742 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
B. Braun Medical s.r.o. 48586285 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Alliance Healthcare, s.r.o. 14707420 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Merck Sharp & Dohme s.r.o. 28462564 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 45359326 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 48041351 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Avenier a.s. 26260654 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data