Odsávací jednotky
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odsávací jednotky
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000018
Evidenční číslo VZ
NsPCL 586/22-právní
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.11.2022 14:38:06
Lhůta pro podání nabídek
14.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 1 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34994/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů 176.50 KB 25.11.2022 14:38:06
Příloha č.2 ZP - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 11.45 KB 25.11.2022 14:38:06
Příloha č.3 ZP - Návrh kupní smlouvy 264.50 KB 25.11.2022 14:38:06
Příloha č.4 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 41.43 KB 25.11.2022 14:38:06
ZD_Odsávací jednotky 390.87 KB 25.11.2022 14:38:06


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 322.07 KB 20.01.2023 15:20:39


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 276.58 KB 06.03.2023 09:31:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
LHL s.r.o. 27301800 Zařazen Česká republika Ne 2 095 558,00 bez DPH
- s DPH
DN Formed Brno s.r.o. 46982604 Zařazen Česká republika Ne 2 319 578,52 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
LHL s.r.o. 27301800 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH