Opravy náhradních dílů autobusů a trolejbusů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opravy náhradních dílů autobusů a trolejbusů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000105
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.12.2022 13:01:15
Lhůta pro podání nabídek
29.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav náhradních dílů autobusů a trolejbusů v rozsahu a členění dle zadávací dokumentace. Předmět plnění vč. zajištění veškerých souvisejících činností je specifikovaný v návrhu Rámcové smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35906/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 969.13 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.66 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové smlouvy o dílo 122.77 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 3 ZD_Ceník oprav náhradních dílů aut. a trol. 88.51 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 100.69 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodní tajemství zhotovitele 107.54 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 29.37 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.73 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 93.13 KB 13.12.2022 13:01:15
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.87 KB 13.12.2022 13:01:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data