VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN JANA PALACHA 2 ZNOJMO I. ETAPA
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN JANA PALACHA 2 ZNOJMO I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000001
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/1/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.01.2023 12:49:35
Lhůta pro podání nabídek
23.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o výměnu stávajících dřevěných oken za nová dřevěná:
- označení dle PD 01 okna otevíravá dovnitř, dvoukřídlá, každé křídlo členěno na 2 tabulky, materiálem je masivní modřín, zasklení izolačním dvojsklem s matně bílým distančním rámečkem. Kombinovaná barevnost oken, v interiéru matně bílá, v exteriéru tmavě hnědá. Parapety štukové, venkovní + hydrofob. Nátěr.
- označení dle PD 02-07 Okna otevíravá dovnitř, čtyřkřídlá, spodní křídla členěna na dvě tabulky, jedenkrát poutec, jedenkrát sloupek, materiálem je masivní modřín, zasklení izolačním dvojsklem s matně bílým distančním rámečkem. Kombinovaná barevnost oken, v interiéru matně bílá, v exteriéru tmavě hnědá. Parapet vnitřní masivní, dřevěný, modřínový, parapet venkovní – lokální opravy spádování, případná výměna, nový nátěr. Venkovní parapety zůstávají na místě.
- repase vrat - označení dle PD V1 - Vrata budou předvedena v dílně v započaté repasi, včetně všech demontovaných částí kování, bude provedena průběžná fotodokumentace odstraňování nátěrů a nálezů nátěrů apod.
- omítky - Opravy a doplnění omítek kolem parapetů. Doporučeny jsou materiály určené pro památkovou obnovu např. dle typových listů: FASO FV (plastické prvky fasády) + FASO 20V (fasáda / plocha). Je nutné zachovat jednotnou strukturu nových a starých omítek. Vzorky nových omítek budou před aplikací předloženy ke schválení. Opravy a doplnění omítek v interiérech (špalety). Všude budou doplněny odpovídající nátěry. Vzorky budou opět předloženy.

Veškeré nesrovnalosti je nutné řešit se zpracovatelem PD v koordinaci s investorem. Všechny rozměry je nutné ověřit na místě samém zaměřením.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Prohlídku na místě samém je možné předem dohodnout s Ing. Chobotem - tel: 733648180

Při práci musí být dodržen postup dle závazného stanoviska, které je součástí.

Práce musí být ukončeny do 31.5.2023.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 837 587.49 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36526/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky Výměna oken a repase vrat - I. Etapa 278.99 KB 09.01.2023 12:49:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data