Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2023 14:16:44
Lhůta pro podání nabídek
06.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy o dílo, na základě které dojde k dodání a montáži certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací s protikorozní ochranou pro potřeby Zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
520 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37206/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 59.54 KB 25.01.2023 14:16:44
Zadávací podmínky a výzva k podání nabídek 154.13 KB 25.01.2023 14:16:44
Položkový rozpočet 11.89 KB 25.01.2023 14:16:44
Požadavky na el. komunikaci 20.49 KB 25.01.2023 14:16:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 792.24 KB 22.02.2023 09:41:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Pavel Oharek 03099806 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PORR a.s. 43005560