DODÁVKA ANTIVIROVÉHO SW KASPERSKY ENDPOINT SECURITY SELECT
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA ANTIVIROVÉHO SW KASPERSKY ENDPOINT SECURITY SELECT
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
210/ID37584/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.02.2023 13:37:55
Lhůta pro podání nabídek
07.02.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka licence antivirového softwaru Kaspersky Endpoint Security Select pro 300 počítačů na 3 roky pro Městský úřad Hodonín, včetně dopravy licence do místa plnění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37584/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ANTIVIROVÝ SW KASPERSKY 162.68 KB 01.02.2023 13:37:55
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ANTIVIROVÝ SW KASPERSKY 225.85 KB 01.02.2023 13:37:55
Příloha č. 1_FORMULÁŘ NABÍDKY 34.70 KB 01.02.2023 13:37:55
Příloha č. 2_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 01.02.2023 13:37:55


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_ANTIVIROVÝ SW KASPERSKY 187.18 KB 16.02.2023 09:32:59


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OBJEDNÁVKA_XANADU a.s. (IČO 14498138, CZ)_ANTIVIROVÝ SW KASPERSKY_@ 413.70 KB 20.02.2023 07:28:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
XANADU a.s. 14498138 Zařazen Česká republika Ne 114 990,00 bez DPH
139 137,90 s DPH
CYBOSEC s.r.o. 04301226 Vyřazen Česká republika Ne 111 119,97 bez DPH
134 455,16 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
XANADU a.s. 14498138 114 990,00 bez DPH
139 137,90 s DPH
- bez DPH
- s DPH