Úklid středisek Silnice LK
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Úklid středisek Silnice LK
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.02.2023 20:29:25
Lhůta pro podání nabídek
17.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy na komplexní zajištění úklidových služeb vnitřních prostor středisek Zadavatele uvedených níže v čl. 3.2 této Výzvy. Předmětem poskytovaných služeb bude zejména pravidelný úklid vnitřních prostor. Podrobný přehled ploch určených pro úklid je uveden v příloze č. 3 Výzvy – Položkový rozpočet (po podpisu Smlouvy se stane přílohou č. 1 Smlouvy). Závazné podmínky a přesné vymezení úklidových služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 závazného návrhu Smlouvy – Podrobné podmínky provádění úklidových služeb.
Součástí zakázky je i zajištění úklidových prostředků a hygienického materiálu vybraným dodavatelem, který si tyto prostředky a materiál zajistí vlastními silami v dostatečném množství. Úklidové prostředky a hygienický materiál podléhá schválení Zadavatelem. Vybraný dodavatel je zároveň povinen provádět úklidové práce s použitím svého vlastního vybavení (vysavače, smetáky atd.). V rámci své nabídky dodavatel předloží vyplněnou přílohu č. 4 Výzvy – Úklidové prostředky, v níž budou uvedeny jednotkové ceny za používané úklidové prostředky a doplňovaný hygienický materiál. Spotřebované úklidové prostředky a doplněný hygienický materiál budou Zadavateli samostatně fakturovány (více viz příloha č. 2 Výzvy – závazný návrh Smlouvy).
Úklidové práce budou probíhat v pravidelných termínech v pracovní dny nejdříve od 15:30 hod, nebo dle dohody se Zadavatelem.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37807/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 159.50 KB 07.02.2023 20:29:25
Příloha 2 Výzvy - Smlouva o úklidu 50.68 KB 07.02.2023 20:29:25
Příloha 3 Výzvy - Položkový rozpočet 200.17 KB 07.02.2023 20:29:25
Příloha 7 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.62 KB 07.02.2023 20:29:25
Příloha 2 Smlouvy - Podrobné podmínky úklidu 126.40 KB 07.02.2023 20:29:25
Příloha 4 Smlouvy - Úklidové prostředky 21.66 KB 07.02.2023 20:29:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 239.47 KB 16.02.2023 14:24:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 2.68 MB 10.03.2023 10:17:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Sea Clean M.B., s.r.o. 25424297 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ZENOVA services s.r.o. 25051865 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AZfacility s.r.o. 03759253 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Rekra s.r.o. 27324656 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Raamar, s.r.o. 26024705 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Sea Clean M.B., s.r.o. 25424297