Ostraha středisek Silnice LK na rok 2023
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ostraha středisek Silnice LK na rok 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000005
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.02.2023 20:46:19
Lhůta pro podání nabídek
17.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy na komplexní zajištění strážní a vrátní služby na střediskách Zadavatele uvedených níže v čl. 3.2 Výzvy.
Předmětem poskytovaných služeb bude zejména:
- pochůzková činnost spočívající v zajištění ochrany majetku Zadavatele před jeho poškozením, zničením nebo odcizením, jakož i zajištění zabezpečení areálů dotčených středisek Zadavatele před neoprávněným vstupem třetích osob či neoprávněným vjezdem cizích vozidel;
- kontrola příjezdů a odjezdů vozidel do areálů dotčených středisek Zadavatele;
- kontrola příchodu a odchodu osob v areálech dotčených středisek Zadavatele;
- vedení evidence pohybu vozidel a osob v areálech dotčených středisek Zadavatele;
- hlášení případných škod či narušení areálů dotčených středisek Zadavatele zjištěných při pochůzkové činnosti;
- další činnosti, které souvisí s řádným plněním služeb ostrahy dle Smlouvy a které by mohly nebo měly být dodavatelem jako profesionálem v oboru ostrahy předvídány.
Požadované služby budou poskytovány v rozsahu, ve dnech a časech uvedených v příloze č. 3 závazného návrhu Smlouvy. Další informace o předmětu plnění jsou vymezeny v této Výzvě a jejich přílohách, zejm. v závazném návrhu Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37808/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 162.41 KB 07.02.2023 20:46:19
Příloha 2 Výzvy - Smlouva o zajištění ostrahy 47.67 KB 07.02.2023 20:46:19
Příloha 3 Výzvy - Položkový rozpočet 16.73 KB 07.02.2023 20:46:19
Příloha 6 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.62 KB 07.02.2023 20:46:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 292.37 KB 10.03.2023 10:25:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
INDUS PRAHA, spol. s r.o. 24210668 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
HENIG-security servis, s.r.o. 14866684 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AGP PLUS SERVICE s.r.o. 27611388 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INDUS PRAHA, spol. s r.o. 24210668