Nákup adaptérů Mulag
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup adaptérů Mulag
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000006
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.02.2023 16:47:15
Lhůta pro podání nabídek
20.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je dodávka a instalace 2 kusů adaptérů Mulag na stávající ramena zařízení Mulag v dispozici Zadavatele. Bližší specifikaci a vymezení technických požadavků obsahuje příloha č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy – Tabulka technická specifikace a požadavky (dále jen „Adaptéry“), včetně veškerého příslušenství. Součástí předmětu zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb Adaptérů a proškolení obsluhy (minimálně jednoho pracovníka z každého místa plnění zakázky) v den instalace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37899/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 157.35 KB 09.02.2023 16:47:15
Příloha 1 Výzvy - Kupní smlouva 70.45 KB 09.02.2023 16:47:15
Příloha 5 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.62 KB 09.02.2023 16:47:15
Příloha 1 Smlouvy - Technická specifikace a požadavky 6.19 MB 09.02.2023 16:47:15


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 1.03 MB 08.03.2023 15:01:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
CROY s.r.o. 45147647 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
CROY s.r.o. 45147647