Dodání 4ks světelných šipek s montáží na vozidlo
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání 4ks světelných šipek s montáží na vozidlo
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000007
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.02.2023 15:01:07
Lhůta pro podání nabídek
06.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je dodávka 4 kusů světelných šipek dle jejich specifikace uvedené v příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy – Specifikace poptávky na nákup. Předmět plnění musí být rovněž v souladu s právními předpisy platnými pro použití předmětu plnění na vozidlech silniční údržby na pozemních komunikacích ČR a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dostupné na: https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf). Předmětem zakázky je rovněž instalace světelných šipek na vozidla silniční údržby Zadavatele, dále poskytování záruky za jakost a zaškolení obsluhy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38433/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 157.50 KB 24.02.2023 15:01:07
Příloha 1 Výzvy - Kupní smlouva 69.97 KB 24.02.2023 15:01:07
Příloha 5 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.62 KB 24.02.2023 15:01:07
Příloha 1 Smlouvy - Technická specifikace 14.08 KB 24.02.2023 15:01:07


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 369.20 KB 14.03.2023 14:07:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HIT HOFMAN, s.r.o. 48536539 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HIT HOFMAN, s.r.o. 48536539