Nákup 3ks pojízdné uzavírkové tabule typ II.
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 3ks pojízdné uzavírkové tabule typ II.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000008
Evidenční číslo VZ
Z23001
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.02.2023 13:59:19
Lhůta pro podání nabídek
10.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je dodávka 3 kusů pojízdné uzavírkové tabule typu II dle jejich specifikace uvedené v příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy – Tabulka technická specifikace a požadavky, a dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dostupné na: https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf). Předmětem zakázky je rovněž poskytování záruky za jakost a zaškolení obsluhy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
520 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38558/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Martin Mužík, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423414
E-mail: martin.muzik@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 157.20 KB 28.02.2023 13:59:19
Příloha 1 Výzvy - Kupní smlouva 69.36 KB 28.02.2023 13:59:19
Příloha 5 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.62 KB 28.02.2023 13:59:19
Příloha 1 Smlouvy - Technická specifikace 15.12 KB 28.02.2023 13:59:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 278.17 KB 14.03.2023 14:06:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HIT HOFMAN, s.r.o. 48536539 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HIT HOFMAN, s.r.o. 48536539