Údržba prvků krajinné zeleně v roce 2023
TSUB, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Údržba prvků krajinné zeleně v roce 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
TSUB/123/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2023 13:19:51
Lhůta pro podání nabídek
23.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou práce spojené se zajištěním údržby prvků krajinné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Uherský Brod v k. ú. Uherský Brod, k. ú. Újezdec u Luhačovic a k.ú. Havřice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 034 710.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38709/summary
Kontaktní údaje
Bc. Petr Podolan
572 805 404
petr.podolan@tsub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.04.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
TSUB, příspěvková organizace
IČO
05583926
DIČ
-
Poštovní adresa
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-033579
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 19.79 MB 08.03.2023 13:19:51


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 16.25 MB 20.04.2023 09:54:48


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2023 253.14 KB 24.01.2024 12:15:23


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 301.54 KB 20.04.2023 09:46:54
Rozhodnutí o výběru 145.04 KB 20.04.2023 09:49:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data