Dodávka hygienických potřeb pro Město Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka hygienických potřeb pro Město Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000009
Evidenční číslo VZ
5288/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2023 10:24:43
Lhůta pro podání nabídek
20.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hygienických potřeb, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – Specifikace hygienických potřeb, tj. vzorový koš, který byl stanoven na základě nákupů v předchozím období a obsahuje průměrný počet výrobků v daném období nakupovaný.

Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH prostřednictvím elektronické aukce (dále též „eAukce“), pomocí eAukčního systému PROebiz.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38441/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_Dodávka hygienických potřeb 545.52 KB 09.03.2023 10:24:43
Příloha č. 1 - Specifikace hygienických potřeb 11.60 KB 09.03.2023 10:24:43
Příloha č. 2 - Rámcová kupní smlouva_hygienické potřeby 99.00 KB 09.03.2023 10:24:43
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 74.03 KB 09.03.2023 10:24:43
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 20.09 KB 09.03.2023 10:24:43
Příloha č. 5 - Podmínky elektronické aukce 40.50 KB 09.03.2023 10:24:43


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 424.60 KB 18.04.2023 09:07:41


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová smlouva 943.89 KB 05.05.2023 10:38:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SMERO spol. s.r.o. 25527886 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SMERO spol. s.r.o. 25527886 212 940,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH