Stavební a technický dozor na veřejných zakázkách
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební a technický dozor na veřejných zakázkách
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000015
Evidenční číslo VZ
9914/2023
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.04.2023 13:31:34
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění technického dozoru na 3 veřejných zakázkách města Kyjova:
1. ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce,
2. Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd v Kyjově a
3. Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ Kyjov, Za Stadionem 1224/27.
Veškeré technické podmínky nezbytné pro účast ve výběrovém řízení jsou specifikovány ve Výzvě k podání nabídky a v jejích přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40626/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
11.05.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_TDI 515.84 KB 24.04.2023 13:31:34
Příloha č. 1_PD a rozpočty_stavby 12.90 MB 24.04.2023 13:31:34
Příloha č. 2_Příkazní smlouva_TDI 135.50 KB 24.04.2023 13:31:34
Příloha č. 3_Čestné prohlášení 74.26 KB 24.04.2023 13:31:34
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 24.04.2023 13:31:34


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení VZMR_STAVEBNÍ_A_TECHNICKÝ_DOZOR 418.84 KB 11.05.2023 14:04:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data