Sanace a výmalba stěn společných prostor Obroková 1/12
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Sanace a výmalba stěn společných prostor Obroková 1/12
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000009
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.05.2023 10:56:58
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem VZ je sanace porušených povrchů stěn a výmalba společných prostor v nemovitosti Obroková 1/12, Znojmo. Společné prostory jsou členěny na vstupní vestibul, spojovací chodbu a sociální zařízení.
Sanace a výmalba jsou prováděny v budově, která je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 31960/7-6944, a proto je sanace a výmalba přípustná pouze za splnění podmínek stanovených Závazným stanoviskem č. 366/2021 ze dne 22.11.2021, které je součástí zadávací dokumentace.
S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu městského úřadu, je nutné pohybu osob přizpůsobit i harmonogram prací a bezpečnostní zajištění prostoru.

V případě potřeby prohlídky na místě samém je možné termín dohodnout s Ing. Molíkem - tel: 739 389 021.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané. V případě oprav a sanací nad předpokládané odhady bude kalkulována cena za m2 dle předložené nabídky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
170 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Mgr. Lidmila Šobová
lidmila.sobova@muznojmo.cz
+420 733781607
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39392/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Mgr. Lidmila Šobová
lidmila.sobova@muznojmo.cz
+420 733781607
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.04.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 49.04 KB 05.05.2023 10:56:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
M+T Hříbek GROUP s.r.o. 08047979 Zařazen Česká republika Ne 167 354,00 bez DPH
202 498,34 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
M+T Hříbek GROUP s.r.o. 08047979