MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH – I. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH – I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000039
Evidenční číslo VZ
150/ID41253/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.05.2023 13:53:06
Lhůta pro podání nabídek
24.05.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce části původních plochých střech objektu Mateřské školy na ulici Lužní 2 v Hodoníně. Jedná se o stavební úpravy, kterými se provádí celková rekonstrukce skladby střech.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41253/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 167.64 KB 10.05.2023 13:53:06
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 266.24 KB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 6.00 MB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 208.17 KB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 197.50 KB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 43.55 KB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.75 KB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 80.50 KB 10.05.2023 13:53:06
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 57.17 KB 10.05.2023 13:53:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data