OPRAVA ŠATEN A 4 WC V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU DVOŘÁKOVA 16_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA ŠATEN A 4 WC V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU DVOŘÁKOVA 16_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000026
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/13/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.05.2023 08:32:02
Lhůta pro podání nabídek
24.05.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o opravu stoupacích rozvodů včetně zařizovacích předmětů. Bourání dlažeb a obkladů, oprava omítek a maleb. Nové rozvody topení včetně těles. Výměna dveří do kabin hostů za plastové. Aktuálně je prasklé litinové stoupací kanalizační potrubí a rozvod topení.

Termín realizace od 12.6.2023 do 31.7.2023

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Prohídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
467 668.45 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41457/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace SOD vzor 33.23 KB 16.05.2023 08:32:02
zadávací dokumentace výzva k podání nabídky 372.45 KB 16.05.2023 08:32:02
zadávací dokumentace položkový rozpočet 73.63 KB 16.05.2023 08:32:02
zadávací dokumentace specifikace 16.70 KB 16.05.2023 08:32:02
zadávací dokumentace reference 13.59 KB 16.05.2023 08:32:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data